Putkityöt

Monet kohteistamme vaativat kokonaisvaltaista osaamista. Turvallisuustekijät, aikataulujen hallinta, liikennejärjestelyt, lupamenettelyt, kaavojen ja piirustusten mukaan toimiminen. Kaikki tämä on meille jokapäiväistä suorittamista ja kuuluu jokaiseen projektiimme. Jaamme asiantuntemustamme myös tarjoamalla suunnittelu- ja konsultointipalveluja.

Erityisen määrätietoisesti olemme kehittäneet henkilöturvallisuutta toiminnassamme. Jokaisella työntekijällämme on asianmukainen turvallisuuskoulutus sekä kulloiseenkin tehtävään parhaiten soveltuvat työvälineet. Meille kysymys on osaamisalueesta, johon ei voi sijoittaa liikaa.